Raadsleden op bezoek bij de verouderde gemeentewerf Maarssen.

STICHTSE VECHT – De gemeente gaat drie afvalcontainers voor plastic plaatsen, die op zonnenergie draaien. De ondergrondse perscontainers, ontworpen door Bammens, komen bij de Plesmanlaan, Bisonspoor en de Markt in Breukelen. Voor de zekerheid zijn er ook twee accu’s ingebouwd zodat de containers altijd werken. Deze proef duurt tot het einde van dit jaar. Daarna worden de ervaringen en resultaten geëvalueerd en wordt besloten of er meer perscontainers voor plastic in de gemeente geplaatst gaan worden. Nu puilen de bovengrondse containers vaak uit omdat er steeds meer plastic wordt ingeleverd. De gemeente is druk bezig met het ontwikkelen van een afvalvisie, waarbij de rommel in een vuilnisbak een andere benadering krijgt. De nadruk komt vooral te liggen op de inzameling van herbruikbare grondstoffen. Door een wijziging in de dienstverlening worden veel meer grondstoffen uit het restafval verzameld en blijft er minder afval voor verbranding over. Dit draagt bij aan de duurzaamheidsambitie van Stichtse Vecht. Om het huishoudelijk afval beter te kunnen scheiden zijn nieuwe voorzieningen nodig en een gedragsverandering bij inwoners. Afval is immers een grondstof en bij de inzameling van grondstoffen ligt de prioriteit. In de praktijk betekent dit dat de inzamelvoorzieningen voor restafval op afstand geplaatst worden. Containers voor grondstoffeninzameling worden dichterbij geplaatst om het inwoners zo makkelijk mogelijk te maken om afval te scheiden. De beslissing over de locatie van het nieuwe afvalstation met ruimere openingstijden valt pas in de volgende raadsperiode. Ook wordt gekeken naar een samenwerking met Weesp en Wijdemeren. Wel is zeker dat de verouderde locaties in Maarssen, Loenen en Breukelen gaan sluiten en waarschijnlijk komt daar woningbouw, ook om de nieuwe afvalscheidingstraat te financieren.